Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Lučenec » turistika » miesto

Miesto, okres Lučenec

Miesto v okres Lučenec

V okres Lučenec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Lučenec:, 1 z 17

Egreš, Fiľakovské Kľačany, Kurtáň, Ružová osada, Kypré zeme, Veľké Dáľovce, Slivkový sad, Viničný vrch, Pri pivniciach, Lazy Na Lúkach, Lukáčová, Marína, Nedelištske Lazy, Piesky, Šutine jarok, Petercova, Panka, Bosna, Ťulanovci, Matejčina, Topola, Hôrka, Okrúhla, Závodňanovci, Za vodou, Pod Líškovcami, Javorie, Kakatka, Za hradskou, Za mlynom, Záhrada, Cerovo, Remanencia, Veľký Romháň, Pri Dankovcoch, Za májom, Kapustnisko, Pod hradskou, Široké, U Hubkov, Na vrchu, Krutkova samota, Banisko, Stráňa, Chmelín, Tisovník, Do vrchu, Ipeľka, Maskova, Záhumnie, Kuchynská záhrada, Šára, Pri smrečine, Rárožská pustatina, Telka, Fabrická lúka, Pod Luh, Pri záhradách, Pri kúpalisku, Pustá vinica

Miesto, okres Lučenec:, 2 z 17

Rúbanisko, Za pivovarom, Kaštieľ, Egreš, Veterná, Pri Močidlách, Konča Kapustniska, Pod Veľkou horou, Pod Bielu zem, Pod Martinec, Čumica, Veľká Vysoká, Nad mlynom, Tri chotáre, Pri Dravskej ceste, Šťavica, Nad vinicou, Pod mlynom, Kravská pastva, Urbárska pastva, Konopisko, Dynisko, Verestoveň, Poltárska cesta, Hlboká dolina, Suchá lúka, Dlhá lúka, Kapustnisko, Biela zem, Pod vrch, Veľká hora, Zverín, Kúria, Pod vrchom, Somorka, Letnica, Martinec, Kliesnice, Dlhé, Borovčie, Prameň, Pri plánkoch, Veľká lúka, Konopisko, Husté, Tŕnie, K jazeru, Krátke hony, Krivý hon, Obecná pastva, Široká zem, Biskupský klin, Kraj, Kapustnisko, Želiarske konope, Oriešková dolina, Járok, Veľký otvor, K veľkej ceste, Konopisko

Miesto, okres Lučenec:, 3 z 17

Veľký dlhý hon, Huste, Panská horná lúka, Vyše mosta, Horké, Močarisko, Rúbanisko, Perné, Pod tálom, Chrastie, Veľká lúka, Roveň, Malý dlhý hon, Dlhé hony, Volavčia kolónia, Nadjazd, Vidná, Osem stromov, Horské hony, Pod dubom, Pri potoku, Močidlá, Višňové hony, Zadné lúky, Strážny vrch, Nad cestou, Hradište, Pod cestou, Rúbanisko, Piesok, Viničná stráň, Výmoľ, Pod cerinou, Nízka cerina, U dvora, Pri Ipli, Riečka, Kozia roľa, Roveň, Bukovina, Kopcovité, Velický veľký les, Rodnocký nový svet, Čurgov, Janov vrch, Východ, Godó, Kaplonka nad cestou, Vinica, Čihadlo, Funtuš, Závoz, Tŕnie, U cukrovaru, Pastvina, Pod brehom, Nad studňou, Mestské lúky, Pri štavici, Veľkodáľovský pustý les

Miesto, okres Lučenec:, 4 z 17

Bakša, Nad lazom, Biela skala, Pustatina, U Pajty, Jelšina, Liščí vrch, Pri cigáňoch pri košiari, Pod Vysokou, Želarske pole, U starého mlyna, Balašov vrch, Konopnice, Okrúhly vŕšok, Farská a krčmárska zem, Gálovské rúbanisko, Kavčie, Slivník, Krásna studňa, Veľkodáľovský les, Svah okrúhlého stromu, Pred lúkami, Plotisko, Pod Bukovinou, Červená Hlina, Hora, Katovec, Pri kostole, Hlinná, Pod Slivníkom, Malé Dáľovce, Vysoká skala, Do Batova, Malý otvor, Kavčie rúbanisko, Dievčenský úhor, Bertoldka, Prostredný vrch, Soví svah, Osada, Kapustnisko, Pod smoliskom, Jazerné lúky, Pred Boľkovcami, Rúbane, Lúčky, Holý hrb, Dolné dĺžiny, Mačí zámok, Veľká hať, Baikinovo, Medzi cestami, Obecné, Boľkovské vinice, Valkovo, Palčova zem, Horné dĺžiny, Rakytie, Madáčovská hora, Veľký otvor

Miesto, okres Lučenec:, 5 z 17

Roveň, Hnojový vrch, Obecná studňa, Brezové, Baziny, Húšťava drozdov, Klčovisko, Pod Hlinnou, Turecká, Veľká vinica, Strmý svah, Rodnok, Jahodná, Kamenná baňa, Spoločná hora, Hamovisko, Soví vrch, Lipina, Konopné pole, Želiarské, Súdenica, Baraní vrch, Veľká zem, Javorisko, Za studňou, Doplnky, Kohársky vrch, Bajkinová, Halačov vrštek, Pod záhradou, Hŕbok, Kohárska dolina, Dolinka, Gurovci (Olah), Pastva, Snopovné, Rodnocká studňa, ĺabica, Veľká studňa, Diely, Malé polia, Malá studňa, Dlhé hony, Maňa, Pod samcom, Čirina, Rátka, Biliz, Pod dedinou, Močidlo, Vitla, Pod záhradou, Záhumnie, Kalitka, Horné lúky, Kopane, Hornie pole, Pod brašnou, Dolné lúky, Breziny

Miesto, okres Lučenec:, 6 z 17

Rubanie, Cepanová, Jelšovo, Urbárska hora, Dedinský járok, Ponad mlyn, Kútik, Gašparka, Stibrava, Pod kostolom, Vrchny hrb, Ponad kopané, Kopané, Pri kaplnke, Na sedem chotári, Gajdošov trň, Za zverinom, Mlynisko, Veľké zeme, Mlynarov kút, Na skalici, Pri topoľoch, Skalica, Brezina, Vlčia jama, Crchľa, Prídelové vrchy, Zeliarské, Nad suchými lúkami, Cudeniny, Za Hrbom, Cerka, U veľkej dediny, Stráňa, Strieborný járok, Spodné kopane, Močiar, Medzi cestami, Galagoš, Chvíští vrch, Hrušiny, Zo Zverinom, Nad Konopiskami, Lazy, Krajný hon, Nad hlbokou jamou, Veterné, Mäkušina, Pri studenej studni, Zverin, Pustý vrch, Mlynský breh, Viničný vrch, Hrušťovec, Nad Chrobačou studňou, Kostolné, Sušená strana, Redník, Blčák, Malá dolina

Miesto, okres Lučenec:, 7 z 17

Cierťaž, Smradľavá studňa, Pod cerinou, Vrchý Hrb, Dolná Baba, Veľký otrok, Suché lúky, Step, Piesky, Kúpna hora, Spodný Hrb, Panské pole, Panská lúka, Bažantnica, Krajčírsky klin, Horné lúky, Valach, Na sedem chotárov, Malý Hargič, Hnojné, Poľana, Pod záhradou, Dolnie pole, Strieborná, Pustá viničná dolina, Ráčanka, Vyše Hargiča, Solisko, Psota, Pri Lučeneckej ceste, Pod Halierom, Čerťaz, Pavlova jama, Pri strážnom domku, Horné dielnice, Dukátka, Petianovo, Gutianka, Viešťanská cesta, Hliniská, Baľovka, Horné lúky, Horárova lúka, Priekopa, Finčovská jamka, Kúty, Senný kopec, Trstená studňa, Nad kačincom, Bazanské hrdlo, Kopaň, Strážska dolina, Halier, Podhradskou, Pohanský vrch, Vtáčnik, Senné Úslnie, Nad lúkami, Magnezitový lom, Horné Fafáky

Miesto, okres Lučenec:, 8 z 17

Valavno, Breziny, Polianka, Dlhá úboč, Pri Ratčanskej studni, Banč, Do mláky, Dolina, Za Brezinkou, Piešťský hrot, Halierske lúky, Suchá, Bezinka, Vraní vrch, Pred Arménskou, Čierna voda, Studená voda, Vrch Strážsko, Konopiská, Kraj, Suchá Dolinka, Salajka, Želiarske zeme, Za vežou, Uhlisko, Klinovské Úslnie, Pod chodníkom, Malá Lipina, Miklianovo, Sihoť, Kondoroš, Ľubetník, Miklianovský vŕšok, Obecná lúka, Údol, Hustý vŕšok, Čistiny, Koncov vrch, Priečno, Pod Vinnou horou, Lašanka, Za stanicou, Hŕbok, Medzi mlynskou cestou, Novina, Pri závore, Pod Muľadskou cestou, Srvášna, Pod priehonom, Boc, Orechová stráň, Markušky, Zičovská hora, Vyzrik, Orságová, Kaderinský jarok, Gelienka, Horná Kopaň, Dražkovské zeme, Pod železnicou

Miesto, okres Lučenec:, 9 z 17

Zičovské lúky, Kopanica, Dražkovské lúky, Horné pole, Dolinky, Veľká lúka, Hustý porast, Hrkyňa, Pusté lazy, Srvášna studňa, Gašparka, Tisovník, Pálenica, Dlhý diel, Bercová, Seč, Maza, Vlčkovo, Hŕbok, Za Halierom, Gelinovské lúky, Pri fare, Úslnie, Slané blato, Suchá dolina, Široká, Obecná zem, Pri lieskovej studni, Kúty, Konopnisko, Pod Bakšou, Driečne lúky, Dolná Brezina, Rovňanova hora, Dlhý vrch, Petiho lúka, Filipová lúka, Sad, Pravička, Chrastie, Zámočný vrch, Brezinka, Nad močidlami, Uderinky, Močidlá, Tále, Dolina, Rúbanisko, Cibrianka, Nad smradľavou studňou, Dubina, Trnovská dolina, Rovina pri bani, Breziny, Roviny, Hora, Nad železnicou, Horné lúky, Nad žliebok, Vrchné jamky

Miesto, okres Lučenec:, 10 z 17

Veľká šírina, U brezy, Pod váhou, Pod mlynom, Pod horou, Zičovské zeme, Záložňa, Pri chodníku do Kováč, Dolina, Beháň, Veľké pole, Repnisko, Zadná Hoľa, Piesok, Pod Verestoveň, Urbársky pasienok, Močiar, Nad záhradami, Štvrtocká dolina, Na Diel, Bazany, Široký buk, Hluchý laz, Pražský vrch, Krupieška, Putište, Dolná Ivanišková, Pravická dolina, Rúbanisko, Ohrady, Rovina, Háj, Buková dolina, Želiarska lúka, Vinná Hora, Dolinka, Jama, Za Mazou, Michalcov kút, Veľká dolina, Do Lipiny, Ku šťavici, Pastva, Predná Hoľa, Bukovina, Za Osadou, Kozí chrbát, Volov vrch, Tomášovce-žiaruvzdorné íly, Jablonec, Cerina, Počúvadlo, Piešť, Do Loncov, Nad Lučenskou cestou, Pri hranici, Vlčia studňa, Nad Baňou, Úboč, Tucháč

Miesto, okres Lučenec:, 11 z 17

Štrk, Od chotára, Záhumnia, Matiašovo, Urbársky les, Zábava, Pri Trstenej studni, Pod chrastím, Horná Brezina, Uhlisko, Kút, Dielničky, Jakubová, Roveň, Háj, Riečka, Babín, Malý Chudáč, Syslí bok, Kňazova dolina, Pražská dolina, Hošák, Dolné lúky, Veľký les, Sobotská dolina, Za Čuvkou, Bukové lúky, Vlnitý hon, Kálayho dolina, Finčovský vŕšok, Peťkova záhrada, Ku studni, Monárová samota, Kapustnisko, Obecná lúka, Dolinak, Jedličina, Konopnice, Mazanská stráň, Veľká lúka, Spáleniská, Kozí hon, Malý dvor, Kapitánske údolie, Pokorného samota, Široké prielohy, Kapustnice, Klinovská stráň, Karanč, Konopiská, Sovín, Veľký Chudáč, Macov vrch, Žabica, Apinova dolinka, Strmý bok, Dolná Kopaň, Pod krížom, Za železnicou, Tichý vrch

Miesto, okres Lučenec:, 12 z 17

Krížny vrch, Nad jamou, Okrúhla lúka, Pri mučínskom chotári, Medzi dolinkami, hradská Zvolen - Lučenec, Nad škôlkou, Horná Ivanišková, Za vysokým kopcom, Ostredok, Hoľa, Šafy, Na vrchu, Počúvadlo, Jurská dolina, Hnojná, K náhradným lúkam, Veľký most, Húšťavka, Pod Rakytím, Nartia, Urbanova dolinka, Na haličskú cestu, Háj, Ďatelinisko, Veľké Lukovište, Žiar, Apinov vŕšok, Do doliny, Kostolná zem, Dobošová, Vysoký, Vrch Botník, Stránička, Dolný Závoz, Bencovo, Pančiná, Pod Bukovinou, Kečkemétsky úhor, Bukovina, Nad Pažiť, Kamenná studňa, Vinica, Rakytie, Ďatelinisko, Koštov, Nad majerom, Bukovina, Dolina, Predná dolina, Kútka, Dlhé zeme, Roveň, Jazarce, Roven, Táborisko, Miklianovo, Medzi Lazami, Hlinište, Silný vrch

Miesto, okres Lučenec:, 13 z 17

Do Koštova, Močidlá, Malá Stránička, Želiarky, Pod Klin, Konopnice, Vinice, Močidlá, Holý vrch, Nártie, Pri chotári, Dolinky, Konečné, Ortovaň, Jelšovík, Skalinka, Za Brehom, Dolná hora, Vŕšok, Obecné, Za krivú zem, Baňa, Močidlá, Lentvorský mlyn, Pod Húšťavkou, Velička, Na močiari, Vinohrady, Na pažítke, Dolná lúka, Šofranica, Kohútka, Cerový kut, Pod dedinou, Funduše, Veľké Šípové, Roveň, Nad Sovínom, Ortovisko, Ľadovo, Smradľavá lúka, Potrhanina, Malé kratiny, Veľká lúka, Za Mikino, K Cerine, Velká lúka, Lipina, Pavlová, Pod Laste, Prazdný bok, Nad Vilovou studňou, Dlhe zeme, Veterný vrch, Staré vinice, Madačka, Uhoľný vrch, Budislav, Kapustnice, Martišova dolinka

Miesto, okres Lučenec:, 14 z 17

Pod Soliskom, Krížne, Za brvenikom, Colnica, Matúšova dolina, Hora, Rákoš, Nový bán, Dolné lúky, Pod Chabinu, Rakytie, Na boľkovskom chotári, Prázdný bok, Talina, Za bralo, Rechtorovská, Hlboké, Za Ohrady, Za vysokým, Ploská ortoveň, Hrb, Bogova, Za Holým vrchom, Torák, Na široku, Dubravka, Lazce, Na dielec, Pri tomášovskom chotári, Vrch Hloď, Žliebok, Pod fiľakovskou cestou, Rakovec, Nad kaštieľom, Tulacka, Nad humnami, Malé Lukovište, Veľká Lipina, Sobotka, Roveň, Kováčov vrch, Dúbä, Partizánka, Holý vŕšok, Mikino, Veľký otvor, Topoľ, Ploština, Brezina, Capáš, Vinohrady, Na jame, Studenovo, Dielnica, Pod dlhú, Kohútová, Dolina, Ortoveň, Vrch, Nad lazom

Miesto, okres Lučenec:, 15 z 17

Lučenecké kúpele, Pod Pieskom, Pod vinohradom, Mostík, Horný závoz, Kopanice, Diel, Treskovka, Vrece, Haličsk cesta, Rieka, Chrasti, Za dolinou, Viničky, Velicka, Boží vrch, Na vlky, Na Skalku, Na diel, Veľká lúka, Hajčov vrch, Pod stolicou, Rubaň, Lučenská priehrada, Vrátovská stráň, Zemianske role, Bolovky, Klinovka, Zhora mlyna, Hrabina, K Ipľu, Pod kozkou, Pažiť, Pod strážnym vrchom, Vrch, Pod Strehovskou cestou, Kapustniská, Kŕčik, Za vrchom, Slatinka, Kubovského samota, Tri kamene, Dielec, Vrátovské dno, Antonov Laz, Vlčia jama, Nad studňou, Veľká chrasť, Staré Solisko, Do lazov, Priechod, Nad Močidlá, Ďalogov vŕšok, Horné Šupovo, Paľkova stráň, Dubrava, Tiasovo, Do hláv, Čemanka, Chabina

Miesto, okres Lučenec:, 16 z 17

Nad kostolom, Horné kopané, Pri hruške, Pod Stráničkou, Čurkotka, Prostredná lúka, Burianka, Pod javor, Hrozinov Laz, Dolina, Remanencie, Nad Púť, Kratiny, Ohrada, Dedinská nížina, Konská, Za dielec, Breziny, Ku Karlovu, Sysľov vŕšok, Batiná, Klátna, Chábzďa, Upávča, Zajačie brehy, Pri ovčiarskej, Zemianská lúka, Činčiná, Kopane, Do hája, Rebrov vrch, Tisová, Červený breh, Makovnisko, Kameňolom, Pod veľkou cestou, Suche tale, Solisko, Do tŕstia, Lazy, Pod Hájom, Majerské, Pavúcovo, Raveň, Jelšovie, Pri Cerine, Lopaty, Lasty, Kopaň, Zhora Močiara, Chotár, Petraška, Jurský vrch, Brezie, Mladý háj, Úvrate, Poľana Opatová, Zhony, Kríže, Pod hrbom

Miesto, okres Lučenec:, 17 z 17

Trnkine stepy, Nad salašom, Kiavilia, Stanova dolinka, Krivá zem, Vidoslavský háj, Makovisko, Horná lúka, Malý les, Vrkoce, Bodosa, Pred hliniskom, Pod Kiaviliou, Dechtenica, Piesok, Zorkovo, Na vrch, Chrastavá lúka, Nad breziny, Breh, Jačmeniská, Lukava, Kontroška, Kalodianský mlyn, Močiar, Uhlisko, Dolné Šupovo, Somorovo, Vinica, Rybník, Krížľovie, Bukovina, Krásna dolina, Povojné, Kapitánska lúka, Veľová, Slané lúky, Na Miškovku, Lipín, Čierne zeme

miesto inde

Mikroregión Novohradské podzámčie (412x), Mikroregión Pri Velických jazerách (305x), Mikroregión Obručná (177x), Mikroregión Javor (176x), Ábelová (153x), Ľuboreč (147x), Mikroregión Pod Bučeňom (127x), Veľká nad Ipľom (95x), Nedelište (95x), Trenč (88x), Lučenec (86x), Stará Halič (75x), Tomášovce (73x), Halič (69x), Kotmanová (68x), Trebeľovce (57x), Lentvora (55x), Pinciná (55x), Podrečany (48x), Budiná (47x), Nitra nad Ipľom (45x), Lipovany (42x), Dobroč (40x), Čamovce (40x), Radzovce (39x), Šíd (39x), Panické Dravce (38x), Madačka (37x), Rapovce (37x), Boľkovce (36x)
miesto v Mikroregión Novohradské podzámčie
miesto v Mikroregión Pri Velických jazerách
miesto v Mikroregión Obručná

Podobné, okres Lučenec:

1706x turistika, 1406x miesto, 123x orientačný bod, 64x turistické informácie, 38x strom, 18x poľovnícky posed, 16x orientačná mapa, 13x prístrešok, altánok, 9x studňa, 5x miesto na piknik, 5x chranený strom, 4x atrakcia, 3x ZOO, 2x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Lučenec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-lucenec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.