Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Lučenec » turistika » miesto

Miesto, okres Lučenec

Miesto v okres Lučenec

V okres Lučenec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Lučenec:, 1 z 17

Egreš, Fiľakovské Kľačany, Kurtáň, Ružová osada, Veľké Dáľovce, Kypré zeme, Slivkový sad, Viničný vrch, Hôrka, Lazy Na Lúkach, Lukáčová, Nedelištske Lazy, Marína, Piesky, Petercova, Topola, Panka, Šutine jarok, Matejčina, Bosna, Pri pivniciach, Ťulanovci, Okrúhla, Kakatka, Za hradskou, Za vodou, Závodňanovci, Pod Líškovcami, Javorie, Za mlynom, Záhrada, Bukovinka, Vadkert, Remanencia, Cerovo, Kapustnisko, Veľký Romháň, Za májom, Chmelín, Pod hradskou, Pri Dankovcoch, Maskova, Krutkova samota, Široké, Na vrchu, Do vrchu, Mokrá lúka, Banisko, Tisovník, U Hubkov, Telka, Štepovie, Vybochova Poľana, Stráňa, Nad Závadským potokom, Pustatina Pätina, Kuchynská záhrada, Záhumnie, Šára, Pri smrečine

Miesto, okres Lučenec:, 2 z 17

Ipeľka, Fabrická lúka, Rárožská pustatina, Krnáč, Pod Luh, Krnáčovci, Pri záhradách, Pri kúpalisku, Pustá vinica, Rúbanisko, Za pivovarom, Kaštieľ, Konča Kapustniska, Pod Bielu zem, Veterná, Pri Močidlách, Egreš, Pod Veľkou horou, Pri Dravskej ceste, Nad vinicou, Urbárska pastva, Tri chotáre, Čumica, Pod Martinec, Veľká Vysoká, Kravská pastva, Suchá lúka, Nad mlynom, Dlhá lúka, Poltárska cesta, Hlboká dolina, Šťavica, Kapustnisko, Pod mlynom, Konopisko, Verestoveň, Kúria, Dynisko, Biela zem, Letnica, Veľká hora, Pod vrch, Somorka, Martinec, Zverín, Pod vrchom, Borovčie, Prameň, Kliesnice, Dlhé, Zadné lúky, Kraj, Piesok, Rúbanisko, Nad cestou, Borovina, Strážny vrch, Pod cestou, Perné, Roveň

Miesto, okres Lučenec:, 3 z 17

Hradište, Široká zem, Pri plánkoch, Panská horná lúka, Krátke hony, Vidná, Obecná pastva, Výmoľ, Nízka cerina, Pod cerinou, Vyše mosta, Kapustnisko, Pod tálom, Tŕnie, Konopisko, Rúbanisko, Chrastie, Želiarske konope, Veľký otvor, Viničná stráň, Veľká lúka, Močarisko, Biskupský klin, Kavčie rúbanisko, Pri potoku, Dlhé hony, Huste, Konopisko, Pod dubom, Osem stromov, Močidlá, K jazeru, Veľká lúka, Járok, Horské hony, Oriešková dolina, Krivý hon, Volavčia kolónia, K veľkej ceste, Husté, Horké, Veľký dlhý hon, Vysoká skala, Farská a krčmárska zem, Balašov vrch, Želarske pole, Bakša, U starého mlyna, Čurgov, Veľkodáľovský pustý les, Višňové hony, Biela skala, Veľkodáľovský les, Červená Hlina, Krásna studňa, Malé Dáľovce, Malý otvor, Godó, Pred lúkami, U Pajty

Miesto, okres Lučenec:, 4 z 17

Mestské lúky, Kozia roľa, Čihadlo, Velický veľký les, Kopcovité, Svah okrúhlého stromu, Okrúhly vŕšok, Riečka, Dievčenský úhor, Pastvina, Kaplonka nad cestou, U cukrovaru, Malý dlhý hon, Pri cigáňoch pri košiari, Pri kostole, Nadjazd, Vinica, Rodnocký nový svet, Pri Ipli, U dvora, Pod smoliskom, Obecná studňa, Veľký otvor, Soví svah, Hnojový vrch, Rodnok, Lúčky, Konopné pole, Obecné, Strmý svah, Valkovo, Jazerné lúky, Húšťava drozdov, Kamenná baňa, Dielec, Prostredný vrch, Pod Vysokou, Pod Hrbom, Rúbanka, Bujasová, Nad Jamou, Pod závoz, Hlboké, Jažovčia, Pri štavici, Bukovina, Funtuš, Zdola Jazovčia, Závoz, Michalka, Šariny, Liščí vrch, Kavčie, Osičia, Plotisko, Do Batova, Pod Bukovinou, Vlčia jama, Laste, Pustatina

Miesto, okres Lučenec:, 5 z 17

Pod brehom, Viničky, Na Topoli, Mačudovci, Nad studňou, Katovec, Cerina, Východ, Nad lazom, Pažite, Hrabia, Gálovské rúbanisko, Ohrad, Hrb, Slivník, Pod dielec, Záhumnie, Tŕnie, Dúbrava, Hlinná, Uhrinov vŕšok, Lástok, Rodnocká studňa, Nad závoz, Pod Slivníkom, Brezie, Roveň, Konopnice, Jelšina, Janov vrch, Na Tri jarky, Bertoldka, Hora, Pod Vlčiu, Mačí zámok, Roveň, Brezové, Pred Boľkovcami, Baraní vrch, Boľkovské vinice, Soví vrch, Želiarské, Jasenie, Osada, Javorisko, Lipina, Medzi cestami, Rúbane, Veľká zem, Jahodná, Lopaty, Pri Vrbovke, Klčovisko, Súdenica, Za studňou, Za Dolinou, Palčova zem, Bujasov bok, Pod Hlinnou, Zhora Mikulášikovej

Miesto, okres Lučenec:, 6 z 17

Polianka, Verešová, Veľká hať, Baikinovo, Dolné dĺžiny, Holý hrb, Veľká vinica, Madáčovská hora, Kapustnisko, Rakytie, Turecká, Prieložský vrch, Baziny, Spoločná hora, Horné dĺžiny, Hamovisko, Nad dolinkami, Bánov háj, Veľká studňa, Biliz, Kohárska dolina, Snopovné, Pod záhradou, Pastva, Do Vrbovky, Hŕbok, Malá studňa, Doplnky, Dlhé hony, Maňa, Kohársky vrch, Čirina, ĺabica, Pod samcom, Rátka, Pod dedinou, Dolinka, Močidlo, Pod záhradou, Halačov vrštek, Malé polia, Bajkinová, Gurovci (Olah), Vitla, Gajdošov trň, Cepanová, Močiar, Brezina, Chvíští vrch, Stibrava, Urbárska hora, Dolné lúky, Ponad kopané, Spodné kopane, Jelšovo, Záhumnie, Galagoš, Kopane, Prídelové vrchy, Ponad mlyn

Miesto, okres Lučenec:, 7 z 17

Pod kostolom, Zo Zverinom, Breziny, Veľké zeme, Horné lúky, Na skalici, Vrchny hrb, Na sedem chotári, Za zverinom, Cudeniny, Strieborný járok, Diely, Medzi cestami, Hornie pole, Pri topoľoch, Kalitka, Stráňa, Zeliarské, Nad Konopiskami, Crchľa, U veľkej dediny, Za Hrbom, Mlynisko, Gašparka, Kútik, Skalica, Nad suchými lúkami, Mlynarov kút, Pod brašnou, Cerka, Vlčia jama, Hrušiny, Dedinský járok, Rubanie, Pri kaplnke, Kopané, Okrúhla bučina, Step, Na sedem chotárov, Cierťaž, Bažantnica, Zverin, Kostolné, Spodný Hrb, Dubkovisko, Rovina, Vrchý Hrb, Tekovský močiar, Kúpna hora, Suché lúky, Pustý vrch, Dubový vrch, Panské pole, Borievková stráň, Dolnie pole, Travnatá dolina, Piesky, Skala, Strieborná, Mäkušina

Miesto, okres Lučenec:, 8 z 17

Veľký otrok, Uhliarsko, Makovce, Za Halierom, Horárova lúka, Ostrôžka, Za stanicou, Horné lúky, Ortáš, Do vršku, Samota, Balážová jama, Dolná Baba, Kúty, Dolné lúky, Čierťaž, Rakyta, Horná Kopaň, Do mláky, Pod Halierom, Ráčanka, Prostredný vŕšok, Gelienka, Hliniská, Jablona, Medvedie, Ostrôšky, Viešťanská cesta, Pod jelšovín, Irecká dolina, Starý háj, Mojžišov vrch, Dedrahovica, Viničný vrch, Táliky, Árenda, Gelinovské lúky, Klin, Nad Chrobačou studňou, Dolinky, Pri závore, Dražkovské lúky, Za vežou, Krajčírsky klin, Hnojné, Pustá viničná dolina, Za Dolným Žiarom, Čierťaž, Malá Lipina, Pod železnicou, Teplý brod, Halierske lúky, Redník, Kružina, Lašanka, Sadenec, Kratiny, Hliniská, Danišová, Zičovské lúky

Miesto, okres Lučenec:, 9 z 17

Nad potokom, Ihračka, Dolná pastva, Nad kačincom, Kuchárovo, Na Hrabia, Nad hradskou, Nad lúkami, Nad humnom, Obora, Driena, Malý Hargič, Samotrč, Prostredné pole, Zičovská hora, Pod Močiarom, Farkaška, Remete, Ľubetník, Halier, Mlynský breh, Hrušťovec, Veterné, Jazarce, Želiarske zeme, Bahletka, Pod cerinou, Pod záhradou, Horné dielnice, Za Hrbom, Šuľková, Šalovica, Poľana, Za Horným Žiarom, Na Žiari, Egreskt, Miklanovo, Údol, Kalište, Prostredný hon, Novina, Blčák, Sušená strana, Pri studenej studni, Malá dolina, Valach, Lazy, Tabákovka, Úvratina, Fiľok, Obecná lúka, Maczkos, Hríbeník, Krajný hon, Potočina, Nad hlbokou jamou, Cez hrb, Priekopa, Koncov vrch, Tomanovo

Miesto, okres Lučenec:, 10 z 17

Panská lúka, Pri Lučeneckej ceste, Horné záhumnia, Markušky, Dražkovské zeme, Smradľavá studňa, Gutianka, Horné pole, Sihoť, Trstená studňa, Obecná zem, Miklianovo, Vnútorný, U Menúšov, hradská Zvolen - Lučenec, Tomášovce-žiaruvzdorné íly, Skalica, Kopaň, Za vrškom, Dolné Makovce, Bezinka, Pavlova jama, Čerťaz, Široké prielohy, Tenký, Vlčkovo, Za železnicou, Senné Úslnie, Suchá Dolinka, Horné lúky, Orlov buk, Jazvina, Do Lipiny, Pod chodníkom, Kondoroš, Rudica, Dolné lúky, Úslnie, Bukové lúky, Horná pastva, Pod Vinnou horou, Bazanské hrdlo, Vyzrik, Hlininy, Vraní vrch, Strážska dolina, Hrkyňa, Od chotára, Konopiská, Banč, Vysoká, Gašparka, Pod hradskou, Polianka, Človečia hlava, Horné lúky, Magnezitový lom, Pod mlynom, Slané blato, Pri Ratčanskej studni

Miesto, okres Lučenec:, 11 z 17

Salajka, Pohanský vrch, Hŕbok, Vyše Hargiča, Petianovo, Za Brezinkou, Hŕbok, Pereš, Tisovník, Kaderinský jarok, Psota, Hustý vŕšok, Čierna voda, Srvášna, Dolná Kopaň, Háj, Breziny, Medzi mlynskou cestou, Studená voda, Kruh, Dlhý diel, Orechová stráň, Pri strážnom domku, Senný kopec, Pri fare, Pod Muľadskou cestou, Dlhá úboč, Dukátka, Pod Perešom, Pod Dielim, Horné Fafáky, Miklianovský vŕšok, Konopiská, Breziny, Veľká lúka, Veľká lúka, Pod horou, Dolné záhumnia, Uhlisko, Konopiská, Zdola hája, Surdok, Pod priehonom, Čistiny, Trávnik, Štrk, Hustý porast, Kopanice, Sad, Medzi dolinkami, Kraj, Vtáčnik, Solisko, Pred Arménskou, Kopanica, Drahovo, Roveň, Bercová, Priečno, Polianka

Miesto, okres Lučenec:, 12 z 17

Zičovské zeme, Maza, Dlhá úboč, Dolina pri Vavrincovej studni, Valavno, Seč, Boc, Pusté lazy, Podhradskou, Nad pasekou, Vrch Strážsko, Piešťský hrot, Finčovská jamka, Suchá, Pálenica, Dolina, Klinovské Úslnie, Baľovka, Horné lúky, Hŕbok, Srvášna studňa, Sihľa, Vrece, Pod kozkou, Valiská, Zadok Cinopeľ, Cinopeľ, Dolná Brezina, Lasty, Stráňa, Dolina, Sobotka, Macov vrch, K náhradným lúkam, Hora, Diuslaviny, Peťkova záhrada, Piesok, Viničky, Čachovka, Vinice, Veľká Lipina, Na vrch, Sebenina, Nad humnami, Pod Hájom, Topoľ, Maša, Mäsiarka, Konská, Sysľov vŕšok, Hlboké, Pod dlhú, Roveň, Kozí chrbát, Pánbochovo, Zhora Močiara, Posa, Breh, Veľké Lukovište

Miesto, okres Lučenec:, 13 z 17

Krivá zem, Mladý háj, Orságová, Pod horou, Žabica, Malý kút, Horný závoz, Diel, Vlčia jama, Zhora mlyna, Konopnice, Kopaň, Veľká lúka, Na dielec, Pod Laste, Nad záhradami, Dlhé hony, Miklošov, Repiská, Bogova, Pančiná, Veľký pozemok, Za dielec, Na pažítke, Rybník, Staré vinice, Raveň, Horná Brezina, Hošák, Veľký les, Tichý vrch, Lazy, Vrch Ozdínsko, Stupník, Pasovisko, Zhony, Močiar, Lopaty, Kohútová, Pod Húšťavkou, Syslí bok, Chrastie, Tisová, Za Mikino, Vysoký, Štvrtocká dolina, Kapitánske údolie, K Cerine, Široká, Konopnice, Na široku, Sviniarka, Nad Púť, Majerské, Za Frcovcami, Nad Baničným, Dobošová, Píla, Hora, Zelenačka

Miesto, okres Lučenec:, 14 z 17

Cibrianka, Pod Bukovinou, Vlčia studňa, Žliabky, Finčovský vŕšok, Veľká šírina, Dolné lúky, Capáš, Roveň, Nad železnicou, Pri lieskovej studni, Košiare, Dechtenica, Háj, Želiarky, Rúbanisko, Piešť, Uhlisko, Za vrchom, Kálayho dolina, Konečné, Záložňa, Široký buk, Bukovina, Malá Stránička, Brezie, Do Koštova, Nad hušťavkou, Vinná Hora, Dolina, Pod Klin, Kiavilia, Za vysokým, Repnisko, Rúbanisko, Jačmeniská, Kapustnice, Krížny vrch, Baničné, Batiná, Kostolec, Pod Gubovou, Ponad Krivé zeme, Makovisko, Pod Strehovskou cestou, Kapustnisko, Antonov Laz, Nartia, Nad Pažiť, Dolné Šupovo, Vrkoce, Rechtorovská, Chrasti, Húšťavka, Treskovka, Somorovo, Martišova dolinka, Dolná hora, Pod Stráničkou, Kút

Miesto, okres Lučenec:, 15 z 17

Konopnisko, Na jame, Činčiná, Kopanice, Urbársky pasienok, Pod Kiaviliou, Suche tale, Kopane, Madačka, Úvrate, Miklianovo, Murárka, Dúbä, Pastva, Studenovo, Veľký Chudáč, Driečne lúky, Mazanská stráň, Vrchné jamky, Hrabina, Mikino, Dolina, Obecná lúka, Do kostolca, Močiar, Karanč, Na vlky, Pod chrastím, Remanencie, Červená hora, Spáleniská, Močidlá, Handrová, Na vrchu, Nad Lučenskou cestou, Šafy, Za Holým vrchom, Dúborovo, Kratiny, Petiho lúka, Tri kamene, Velicka, Rakytie, Dolný Závoz, Vinica, Ku šťavici, Cerina, Vlnitý hon, Na Skalku, Pokorného samota, Stanova dolinka, Chotár, Kanada, Kríže, Malý Chudáč, Makovisko, Horné Šupovo, Pri chodníku do Kováč, Brezinka, Veľký most

Miesto, okres Lučenec:, 16 z 17

Pod Chabinu, Rubaň, Kontroška, Repisko, Žiar, Červenica, Benčovka, Bencovo, Nad škôlkou, Pod Pieskom, Kútka, Vrch, Monárová samota, Saské, Roviny, Klinovská stráň, Pri Trstenej studni, Beháň, Holý vrch, Petraška, Nártie, Za bralo, Stránička, Dielnica, Do doliny, Smrček, Za Osadou, Jazarce, Šofranica, Funduše, Filipová lúka, Jarčanisko, Želiarska lúka, Roven, Bazany, Velička, Za Ohrady, Hrozinov Laz, Čemanka, Pod javor, Nad stanicou, Okrúhla lúka, Stará Maša, Uhlisko, Uderinky, Vrch, Tiasovo, Hlinište, Pavlová, Krivé zeme, Ostredok, Veľké pole, Rieka, Pažiť, Bukovina, Upávča, Záhumnia, Kúty, Chabina, Majorka

Miesto, okres Lučenec:, 17 z 17

Medzi Lazami, Ohrady, Halajovci, Brezina, Za krivú zem, Kopaň, Cez Kňazovú, Počúvadlo, Holý vŕšok, Košariská, Jelšovie, Rakovec, Pri Cerine, Ďalogov vŕšok, Dielec, Za Brehom, Velká lúka, Do hája, Malé Lukovište, Za lipinkou, Paľkova stráň, Nad smradľavou studňou, Strunáčka, Haličsk cesta, Kohútka, Koštov, Cerový kut, Malá hôrka, Suchá dolina, Krtíška, Pod hrbom, Vinohrady, Stráňa, Na močiari, Strmý briežok, Malý Petrovec, Ovsište, Nad breziny, Torák, Medzi vŕšky

miesto inde

Mikroregión Novohradské podzámčie (349x), Mikroregión Pri Velických jazerách (305x), Mikroregión Obručná (174x), Ábelová (153x), Ľuboreč (147x), Mikroregión Javor (138x), Mikroregión Pod Bučeňom (121x), Veľká nad Ipľom (95x), Nedelište (95x), Trenč (88x), Lučenec (86x), Stará Halič (75x), Tomášovce (73x), Halič (69x), Kotmanová (68x), Trebeľovce (57x), Lentvora (55x), Pinciná (55x), Podrečany (48x), Budiná (47x), Nitra nad Ipľom (45x), Lipovany (42x), Dobroč (40x), Čamovce (40x), Radzovce (39x), Šíd (39x), Panické Dravce (38x), Madačka (37x), Rapovce (37x), Boľkovce (36x)
miesto v Mikroregión Novohradské podzámčie
miesto v Mikroregión Pri Velických jazerách
miesto v Mikroregión Obručná

Podobné, okres Lučenec:

2127x turistika, 1829x miesto, 141x orientačný bod, 61x turistické informácie, 22x poľovnícky posed, 14x orientačná mapa, 13x studňa, 13x strom, 12x prístrešok, altánok, 6x miesto na piknik, 5x atrakcia, 5x chranený strom, 3x ohnisko, 3x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Lučenec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-lucenec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.