Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Lučenec » turistika » miesto

Miesto, okres Lučenec

Miesto v okres Lučenec

V okres Lučenec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Lučenec:, 1 z 17

Egreš, Kurtáň, Fiľakovské Kľačany, Veľké Dáľovce, Ružová osada, Kypré zeme, Slivkový sad, Viničný vrch, Lukáčová, Nedelištske Lazy, Lazy Na Lúkach, Pri pivniciach, Marína, Piesky, Petercova, Topola, Panka, Hôrka, Šutine jarok, Matejčina, Ťulanovci, Bosna, Za vodou, Závodňanovci, Za hradskou, Okrúhla, Kakatka, Pod Líškovcami, Javorie, Za mlynom, Záhrada, Bukovinka, Vadkert, Cerovo, Remanencia, Za májom, Kapustnisko, Veľký Romháň, Pri Dankovcoch, Chmelín, Pod hradskou, Široké, Mokrá lúka, Maskova, Na vrchu, Banisko, U Hubkov, Krutkova samota, Do vrchu, Tisovník, Nad Závadským potokom, Stráňa, Štepovie, Telka, Vybochova Poľana, Ipeľka, Šára, Fabrická lúka, Rárožská pustatina, Pustatina Pätina

Miesto, okres Lučenec:, 2 z 17

Záhumnie, Pri smrečine, Kuchynská záhrada, Pod Luh, Krnáč, Pri záhradách, Krnáčovci, Pri kúpalisku, Pustá vinica, Rúbanisko, Za pivovarom, Kaštieľ, Konča Kapustniska, Veterná, Pod Bielu zem, Egreš, Pri Močidlách, Pri Dravskej ceste, Pod Veľkou horou, Nad vinicou, Urbárska pastva, Tri chotáre, Čumica, Pod Martinec, Veľká Vysoká, Kravská pastva, Poltárska cesta, Nad mlynom, Hlboká dolina, Suchá lúka, Dlhá lúka, Šťavica, Kapustnisko, Verestoveň, Konopisko, Pod mlynom, Letnica, Kúria, Veľká hora, Dynisko, Biela zem, Somorka, Pod vrch, Pod vrchom, Borovčie, Martinec, Zverín, Kliesnice, Prameň, Dlhé, Borovina, Zadné lúky, Piesok, Rúbanisko, Kraj, Roveň, Perné, Nad cestou, Hradište, Strážny vrch

Miesto, okres Lučenec:, 3 z 17

Pod cestou, Pri plánkoch, Chrastie, Tŕnie, Pod cerinou, Pod tálom, Vyše mosta, Panská horná lúka, Krátke hony, Močarisko, Veľká lúka, Želiarske konope, Široká zem, Konopisko, Obecná pastva, Kapustnisko, Viničná stráň, Rúbanisko, Vidná, Veľký otvor, Výmoľ, Nízka cerina, Veľký dlhý hon, Veľká lúka, Kavčie rúbanisko, K jazeru, Pod dubom, K veľkej ceste, Horské hony, Járok, Dlhé hony, Huste, Krivý hon, Osem stromov, Horké, Husté, Konopisko, Pri potoku, Volavčia kolónia, Biskupský klin, Močidlá, Oriešková dolina, Čurgov, Mestské lúky, Farská a krčmárska zem, Krásna studňa, U dvora, Okrúhly vŕšok, Dievčenský úhor, Godó, Kaplonka nad cestou, Červená Hlina, Veľkodáľovský les, Pastvina, Kopcovité, U starého mlyna, Malý otvor, Pri cigáňoch pri košiari, Riečka, Veľkodáľovský pustý les

Miesto, okres Lučenec:, 4 z 17

Velický veľký les, Rodnocký nový svet, U cukrovaru, Želarske pole, U Pajty, Pri kostole, Svah okrúhlého stromu, Malý dlhý hon, Čihadlo, Pred lúkami, Vinica, Malé Dáľovce, Kozia roľa, Biela skala, Vysoká skala, Bakša, Nadjazd, Višňové hony, Pri Ipli, Balašov vrch, Soví svah, Rodnok, Kamenná baňa, Húšťava drozdov, Obecné, Strmý svah, Veľký otvor, Pod smoliskom, Konopné pole, Valkovo, Obecná studňa, Jazerné lúky, Lúčky, Hnojový vrch, Viničky, Uhrinov vŕšok, Ohrad, Cerina, Nad závoz, Bujasová, Brezie, Bertoldka, Roveň, Rodnocká studňa, Kavčie, Pri štavici, Funtuš, Dúbrava, Pod závoz, Vlčia jama, Tŕnie, Michalka, Slivník, Jelšina, Nad Jamou, Laste, Bukovina, Na Tri jarky, Záhumnie, Pažite

Miesto, okres Lučenec:, 5 z 17

Východ, Pod dielec, Zdola Jazovčia, Pod Slivníkom, Nad lazom, Liščí vrch, Janov vrch, Rúbanka, Do Batova, Dielec, Závoz, Jažovčia, Konopnice, Pustatina, Hrb, Katovec, Hlboké, Na Topoli, Gálovské rúbanisko, Pod brehom, Hlinná, Osičia, Pod Vysokou, Pod Hrbom, Pod Bukovinou, Prostredný vrch, Hrabia, Lástok, Plotisko, Mačudovci, Šariny, Hora, Nad studňou, Pred Boľkovcami, Zhora Mikulášikovej, Súdenica, Nad dolinkami, Horné dĺžiny, Veľká hať, Palčova zem, Roveň, Hamovisko, Za Dolinou, Mačí zámok, Pod Hlinnou, Klčovisko, Lipina, Jahodná, Madáčovská hora, Boľkovské vinice, Verešová, Baraní vrch, Turecká, Dolné dĺžiny, Spoločná hora, Pod Vlčiu, Za studňou, Holý hrb, Lopaty, Prieložský vrch

Miesto, okres Lučenec:, 6 z 17

Baikinovo, Veľká vinica, Bánov háj, Kapustnisko, Brezové, Polianka, Soví vrch, Baziny, Javorisko, Osada, Bujasov bok, Želiarské, Veľká zem, Medzi cestami, Jasenie, Rúbane, Pri Vrbovke, Rakytie, ĺabica, Kohárska dolina, Do Vrbovky, Bajkinová, Vitla, Pod samcom, Pod záhradou, Doplnky, Dolinka, Maňa, Pastva, Gurovci (Olah), Čirina, Pod záhradou, Malé polia, Dlhé hony, Kohársky vrch, Hŕbok, Veľká studňa, Halačov vrštek, Snopovné, Rátka, Malá studňa, Biliz, Močidlo, Pod dedinou, Crchľa, Nad suchými lúkami, U veľkej dediny, Za Hrbom, Vrchny hrb, Pod brašnou, Horné lúky, Mlynisko, Ponad kopané, Pri kaplnke, Jelšovo, Na skalici, Hornie pole, Stibrava, Diely, Breziny

Miesto, okres Lučenec:, 7 z 17

Spodné kopane, Nad Konopiskami, Pod kostolom, Zeliarské, Kútik, Cudeniny, Cerka, Za zverinom, Brezina, Kopane, Galagoš, Hrušiny, Na sedem chotári, Kalitka, Pri topoľoch, Cepanová, Vlčia jama, Rubanie, Chvíští vrch, Ponad mlyn, Dedinský járok, Skalica, Zo Zverinom, Urbárska hora, Kopané, Prídelové vrchy, Strieborný járok, Medzi cestami, Veľké zeme, Dolné lúky, Mlynarov kút, Záhumnie, Stráňa, Gajdošov trň, Gašparka, Močiar, Piesky, Kúpna hora, Zverin, Okrúhla bučina, Spodný Hrb, Kostolné, Dubkovisko, Dubový vrch, Tekovský močiar, Bažantnica, Rovina, Na sedem chotárov, Panské pole, Step, Mäkušina, Dolnie pole, Travnatá dolina, Borievková stráň, Skala, Suché lúky, Cierťaž, Pustý vrch, Strieborná, Vrchý Hrb

Miesto, okres Lučenec:, 8 z 17

Bahletka, Jazarce, Údol, Makovce, Prostredný vŕšok, Ihračka, Horné záhumnia, Novina, Čierťaž, Krajný hon, Prostredné pole, Obora, Irecká dolina, Obecná lúka, Koncov vrch, Do mláky, Dolné lúky, Smradľavá studňa, Za vežou, Pod železnicou, Za stanicou, Sušená strana, Miklanovo, Na Žiari, Dražkovské lúky, Za Horným Žiarom, Horné lúky, Hnojné, Nad hlbokou jamou, Kúty, Nad hradskou, Cez hrb, Pod záhradou, Ľubetník, Nad kačincom, Klin, Poľana, Želiarske zeme, Nad potokom, Teplý brod, Viničný vrch, Dolinky, Za Hrbom, Mlynský breh, Samota, Úvratina, Gutianka, Malý Hargič, Ráčanka, Kalište, Blčák, Farkaška, Pri závore, Medvedie, Malá Lipina, Ostrôžka, Pod cerinou, Za Dolným Žiarom, Kružina, Šuľková

Miesto, okres Lučenec:, 9 z 17

Nad humnom, Dolná Baba, Pod Halierom, Markušky, Za Halierom, Balážová jama, Panská lúka, Hliniská, Ortáš, Gelinovské lúky, Mojžišov vrch, Dražkovské zeme, Sadenec, Danišová, Horárova lúka, Malá dolina, Lašanka, Horné dielnice, Starý háj, Ostrôšky, Halier, Hliniská, Pri Lučeneckej ceste, Pri studenej studni, Redník, Nad lúkami, Veľký otrok, Uhliarsko, Na Hrabia, Gelienka, Árenda, Zičovské lúky, Rakyta, Hrušťovec, Halierske lúky, Valach, Samotrč, Zičovská hora, Maczkos, Tabákovka, Krajčírsky klin, Priekopa, Kratiny, Kuchárovo, Dedrahovica, Driena, Čierťaž, Veterné, Prostredný hon, Pod Močiarom, Viešťanská cesta, Dolná pastva, Fiľok, Horná Kopaň, Tomanovo, Do vršku, Lazy, Šalovica, Jablona, Potočina

Miesto, okres Lučenec:, 10 z 17

Horné pole, Pustá viničná dolina, Pod jelšovín, Hríbeník, Nad Chrobačou studňou, Remete, Egreskt, Táliky, Pod Muľadskou cestou, Drahovo, Senné Úslnie, Uhlisko, Úslnie, Seč, Veľká lúka, Horné lúky, Pred Arménskou, Veľká lúka, Do Lipiny, Človečia hlava, Studená voda, Vyzrik, Pod hradskou, Pod Vinnou horou, Pohanský vrch, Bercová, Piešťský hrot, Srvášna, Valavno, Dlhá úboč, Kopanica, Kruh, Hlininy, Boc, Polianka, Magnezitový lom, Trstená studňa, Breziny, Pri Ratčanskej studni, Za železnicou, Srvášna studňa, Hŕbok, Orechová stráň, Za vrškom, Baľovka, Pod mlynom, Hrkyňa, Finčovská jamka, Horné lúky, Horné Fafáky, Vrch Strážsko, Polianka, Vlčkovo, Psota, Dolná Kopaň, Zdola hája, Vraní vrch, Čistiny, Vnútorný, Skalica

Miesto, okres Lučenec:, 11 z 17

Kraj, Obecná zem, Pavlova jama, Zičovské zeme, Solisko, Bukové lúky, Gašparka, Dolina, Kaderinský jarok, Klinovské Úslnie, Pod Perešom, Pod horou, Sihoť, Medzi dolinkami, Breziny, Hustý porast, Priečno, Čierna voda, Tomášovce-žiaruvzdorné íly, Tenký, Pálenica, Horné lúky, Salajka, Sad, Dukátka, Široké prielohy, Pri fare, Tisovník, Sihľa, Pod chodníkom, Dlhá úboč, Senný kopec, Vysoká, Dolné záhumnia, Pod priehonom, Surdok, Pod Dielim, Kondoroš, Hŕbok, Medzi mlynskou cestou, Za Brezinkou, Trávnik, Konopiská, Suchá, Pri strážnom domku, Suchá Dolinka, Rudica, Petianovo, Nad pasekou, hradská Zvolen - Lučenec, Konopiská, Dolina pri Vavrincovej studni, Dlhý diel, Hŕbok, Vyše Hargiča, Maza, Hustý vŕšok, Horná pastva, Dolné lúky, Miklianovo

Miesto, okres Lučenec:, 12 z 17

Čerťaz, Kopanice, Štrk, Jazvina, Pereš, Konopiská, Bezinka, Podhradskou, Slané blato, Kopaň, Banč, Bazanské hrdlo, Háj, Dolné Makovce, Od chotára, Orlov buk, U Menúšov, Roveň, Pusté lazy, Vtáčnik, Strážska dolina, Miklianovský vŕšok, Holý vrch, Zadok Cinopeľ, Cinopeľ, Beháň, Kontroška, Dolná Brezina, Činčiná, Kálayho dolina, Lasty, Žliabky, Stráňa, Dolina, Sobotka, Želiarky, Macov vrch, K náhradným lúkam, Piesok, Viničky, Pod Bukovinou, Vlčia jama, Remanencie, Antonov Laz, Horný závoz, Staré vinice, Nad hušťavkou, Roveň, Močiar, Na vlky, Horná Brezina, Cerina, Veľký les, Kiavilia, Vrece, Dolina, Za Frcovcami, Breh, Miklianovo, Mladý háj

Miesto, okres Lučenec:, 13 z 17

Pri chodníku do Kováč, Brezie, Vrchné jamky, Petiho lúka, Píla, Háj, Šofranica, Malý Chudáč, Dobošová, Široký buk, Petraška, Vlnitý hon, Zhora Močiara, Maša, Martišova dolinka, Mazanská stráň, Rúbanisko, Nad Pažiť, Jačmeniská, Smrček, Kútka, Klinovská stráň, Veľké Lukovište, Stránička, Hošák, Zhony, Kút, Pánbochovo, Pod Chabinu, Tisová, Na dielec, Veľká šírina, Nad Lučenskou cestou, Piešť, Raveň, Konopnisko, Saské, Treskovka, Benčovka, Pokorného samota, Urbársky pasienok, Kozí chrbát, Nad záhradami, Široká, Posa, Kapustnisko, Na široku, Sviniarka, Kratiny, Močiar, Žabica, Nad Púť, Krížny vrch, Malé Lukovište, Majerské, Filipová lúka, Dlhé hony, Vinice, Konopnice, Kríže

Miesto, okres Lučenec:, 14 z 17

Konečné, Veľký Chudáč, Vlčia studňa, Pod Pieskom, Brezinka, Hrabina, Roven, Veľký pozemok, Tri kamene, Konopnice, Veľký most, Za Holým vrchom, Nad humnami, Zelenačka, Uhlisko, Nártie, Horné Šupovo, Handrová, Capáš, Rechtorovská, Dielec, Syslí bok, Ku šťavici, Chrastie, Orságová, Pri Trstenej studni, Dolina, Baničné, Krivá zem, Za Brehom, K Cerine, Bazany, Driečne lúky, Vrkoce, Diel, Stará Maša, Madačka, Paľkova stráň, Hlboké, Za vysokým, Kapustnice, Lopaty, Pod chrastím, Repnisko, Dúborovo, Na pažítke, Hora, Makovisko, Pod Húšťavkou, Za lipinkou, Koštov, Kanada, Do hája, Žiar, Cibrianka, Diuslaviny, Za Mikino, Sysľov vŕšok, Zhora mlyna, Obecná lúka

Miesto, okres Lučenec:, 15 z 17

Pod javor, Pod Strehovskou cestou, Murárka, Nad železnicou, Pri lieskovej studni, Nad Baničným, Pod Kiaviliou, Bencovo, Na Skalku, Nad smradľavou studňou, Lazy, Suche tale, Za dielec, Dolné lúky, Kohútová, Karanč, Rúbanisko, Vinná Hora, Konská, Hora, Studenovo, Nad škôlkou, Chotár, Valiská, Kopane, Chrasti, Sebenina, Miklošov, Do kostolca, Dúbä, Tichý vrch, Veľká lúka, Strunáčka, Červenica, Dechtenica, Pod Hájom, Velká lúka, Červená hora, Haličsk cesta, Čachovka, Stupník, Finčovský vŕšok, Pančiná, Za bralo, Malá Stránička, Pod dlhú, Peťkova záhrada, Močidlá, Pod Gubovou, Batiná, Rubaň, Záložňa, Repisko, Na vrch, Kapitánske údolie, Spáleniská, Za vrchom, Monárová samota, Kopaň, Dolný Závoz

Miesto, okres Lučenec:, 16 z 17

Štvrtocká dolina, Roviny, Dolné Šupovo, Stanova dolinka, Pasovisko, Bogova, Rakytie, Topoľ, Pod Stráničkou, Mikino, Makovisko, Košiare, Za Osadou, Chabina, Somorovo, Do doliny, Jazarce, Nartia, Jarčanisko, Želiarska lúka, Húšťavka, Velička, Za Ohrady, Vrch, Pod horou, Úvrate, Vrch Ozdínsko, Mäsiarka, Do Koštova, Bukovina, Pod kozkou, Roveň, Funduše, Dielnica, Ponad Krivé zeme, Okrúhla lúka, Repiská, Na vrchu, Malý kút, Velicka, Hrozinov Laz, Čemanka, Pod Klin, Nad stanicou, Pod Laste, Uhlisko, Uderinky, Pastva, Vrch, Tiasovo, Hlinište, Pavlová, Holý vŕšok, Kopanice, Kohútka, Šafy, Veľká Lipina, Košariská, Krivé zeme, Ostredok

Miesto, okres Lučenec:, 17 z 17

Veľké pole, Kostolec, Rieka, Pažiť, Bukovina, Dolná hora, Rybník, Upávča, Záhumnia, Kúty, Majorka, Medzi Lazami, Ohrady, Halajovci, Brezina, Za krivú zem, Kopaň, Cez Kňazovú, Počúvadlo, Jelšovie, Pri Cerine, Rakovec, Ďalogov vŕšok, Vysoký, Vinica, Na jame, Rybník, Pod brloch, Ploská ortoveň, Ľaniská, Pri ovčiarskej, Dolina, Priechod, Buková dolina, Vlčie, Strmý bok, Boží vrch, Išpánske, Batino, Pod Stráňou

miesto inde

Mikroregión Novohradské podzámčie (349x), Mikroregión Pri Velických jazerách (305x), Mikroregión Obručná (174x), Ábelová (153x), Ľuboreč (147x), Mikroregión Javor (138x), Mikroregión Pod Bučeňom (121x), Veľká nad Ipľom (95x), Nedelište (95x), Trenč (88x), Lučenec (86x), Stará Halič (75x), Tomášovce (73x), Halič (69x), Kotmanová (68x), Trebeľovce (57x), Lentvora (55x), Pinciná (55x), Podrečany (48x), Budiná (47x), Nitra nad Ipľom (45x), Lipovany (42x), Dobroč (40x), Čamovce (40x), Radzovce (39x), Šíd (39x), Panické Dravce (38x), Madačka (37x), Rapovce (37x), Boľkovce (36x)
miesto v Mikroregión Novohradské podzámčie
miesto v Mikroregión Pri Velických jazerách
miesto v Mikroregión Obručná

Podobné, okres Lučenec:

2127x turistika, 1829x miesto, 141x orientačný bod, 61x turistické informácie, 22x poľovnícky posed, 14x orientačná mapa, 13x studňa, 13x strom, 12x prístrešok, altánok, 6x miesto na piknik, 5x atrakcia, 5x chranený strom, 3x ohnisko, 3x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Lučenec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-lucenec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.