Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Lučenec » turistika » miesto

Miesto, okres Lučenec

Miesto v okres Lučenec

V okres Lučenec sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Lučenec:, 1 z 17

Egreš, Kurtáň, Fiľakovské Kľačany, Ružová osada, Veľké Dáľovce, Kypré zeme, Slivkový sad, Viničný vrch, Nedelištske Lazy, Lazy Na Lúkach, Lukáčová, Pri pivniciach, Marína, Petercova, Piesky, Panka, Topola, Šutine jarok, Hôrka, Matejčina, Bosna, Ťulanovci, Kakatka, Okrúhla, Za vodou, Závodňanovci, Za hradskou, Javorie, Pod Líškovcami, Bukovinka, Za mlynom, Záhrada, Vadkert, Cerovo, Remanencia, Za májom, Chmelín, Pri Dankovcoch, Veľký Romháň, Pod hradskou, Kapustnisko, Do vrchu, U Hubkov, Maskova, Tisovník, Široké, Krutkova samota, Banisko, Na vrchu, Mokrá lúka, Telka, Stráňa, Vybochova Poľana, Štepovie, Nad Závadským potokom, Pustatina Pätina, Rárožská pustatina, Šára, Záhumnie, Ipeľka

Miesto, okres Lučenec:, 2 z 17

Pod Luh, Krnáč, Pri kúpalisku, Krnáčovci, Pri záhradách, Pustá vinica, Rúbanisko, Za pivovarom, Fabrická lúka, Kaštieľ, Konča Kapustniska, Pod Bielu zem, Egreš, Veterná, Pri Močidlách, Pod Veľkou horou, Nad vinicou, Pri Dravskej ceste, Tri chotáre, Urbárska pastva, Čumica, Pod Martinec, Kravská pastva, Veľká Vysoká, Hlboká dolina, Suchá lúka, Šťavica, Poltárska cesta, Dlhá lúka, Nad mlynom, Kapustnisko, Konopisko, Pod mlynom, Verestoveň, Kúria, Veľká hora, Dynisko, Biela zem, Letnica, Pod vrch, Somorka, Borovčie, Zverín, Pod vrchom, Martinec, Kliesnice, Prameň, Dlhé, Piesok, Borovina, Kraj, Strážny vrch, Nad cestou, Roveň, Hradište, Pod cestou, Rúbanisko, Zadné lúky, Perné, Kapustnisko

Miesto, okres Lučenec:, 3 z 17

Krátke hony, Veľká lúka, Obecná pastva, Výmoľ, Močarisko, Panská horná lúka, Vidná, Pri plánkoch, Pod cerinou, Vyše mosta, Želiarske konope, Pod tálom, Konopisko, Chrastie, Tŕnie, Viničná stráň, Nízka cerina, Veľký otvor, Rúbanisko, Široká zem, Pod dubom, Dlhé hony, Horké, Veľký dlhý hon, K veľkej ceste, Oriešková dolina, Huste, K jazeru, Veľká lúka, Horské hony, Osem stromov, Biskupský klin, Močidlá, Kavčie rúbanisko, Husté, Pri potoku, Krivý hon, Járok, Konopisko, Volavčia kolónia, Malý otvor, Čihadlo, Veľkodáľovský les, Želarske pole, Vysoká skala, Godó, Kaplonka nad cestou, Pred lúkami, U dvora, Kopcovité, U starého mlyna, U Pajty, Malé Dáľovce, Riečka, Farská a krčmárska zem, Pastvina, Pri cigáňoch pri košiari, Nadjazd, Čurgov, Okrúhly vŕšok

Miesto, okres Lučenec:, 4 z 17

Višňové hony, Kozia roľa, Balašov vrch, Malý dlhý hon, Mestské lúky, Pri kostole, U cukrovaru, Biela skala, Bakša, Rodnocký nový svet, Svah okrúhlého stromu, Červená Hlina, Veľkodáľovský pustý les, Dievčenský úhor, Krásna studňa, Pri Ipli, Vinica, Velický veľký les, Konopné pole, Húšťava drozdov, Hnojový vrch, Jazerné lúky, Valkovo, Lúčky, Kamenná baňa, Strmý svah, Obecné, Soví svah, Pod smoliskom, Rodnok, Obecná studňa, Veľký otvor, Osičia, Bujasová, Pri štavici, Hlinná, Pod brehom, Na Topoli, Rúbanka, Gálovské rúbanisko, Bukovina, Brezie, Hrb, Hora, Zdola Jazovčia, Roveň, Nad Jamou, Konopnice, Liščí vrch, Vlčia jama, Pod závoz, Záhumnie, Pažite, Kavčie, Janov vrch, Katovec, Pod dielec, Jelšina, Pod Bukovinou, Nad studňou

Miesto, okres Lučenec:, 5 z 17

Lástok, Pod Hrbom, Hlboké, Východ, Viničky, Závoz, Plotisko, Pustatina, Bertoldka, Slivník, Šariny, Pod Slivníkom, Funtuš, Nad závoz, Hrabia, Jažovčia, Michalka, Laste, Mačudovci, Ohrad, Uhrinov vŕšok, Pod Vysokou, Dielec, Prostredný vrch, Cerina, Tŕnie, Dúbrava, Do Batova, Na Tri jarky, Nad lazom, Rodnocká studňa, Medzi cestami, Boľkovské vinice, Bujasov bok, Baraní vrch, Dolné dĺžiny, Pod Hlinnou, Palčova zem, Pri Vrbovke, Jahodná, Bánov háj, Zhora Mikulášikovej, Lopaty, Veľká zem, Rakytie, Kapustnisko, Veľká vinica, Veľká hať, Javorisko, Baziny, Turecká, Súdenica, Spoločná hora, Brezové, Pred Boľkovcami, Želiarské, Rúbane, Nad dolinkami, Jasenie, Klčovisko

Miesto, okres Lučenec:, 6 z 17

Verešová, Baikinovo, Za studňou, Roveň, Hamovisko, Horné dĺžiny, Polianka, Madáčovská hora, Osada, Za Dolinou, Pod Vlčiu, Soví vrch, Prieložský vrch, Mačí zámok, Lipina, Holý hrb, Pod dedinou, Močidlo, Malá studňa, Pod záhradou, Biliz, Rátka, Bajkinová, Vitla, Gurovci (Olah), Pastva, Snopovné, ĺabica, Pod samcom, Dolinka, Do Vrbovky, Čirina, Dlhé hony, Hŕbok, Kohársky vrch, Veľká studňa, Kohárska dolina, Malé polia, Doplnky, Maňa, Pod záhradou, Halačov vrštek, Kútik, Zo Zverinom, Cudeniny, Za zverinom, Crchľa, Medzi cestami, Pod kostolom, Diely, U veľkej dediny, Breziny, Vrchny hrb, Rubanie, Spodné kopane, Pri smrečine, Urbárska hora, Cepanová, Na skalici, Stráňa

Miesto, okres Lučenec:, 7 z 17

Mlynisko, Stibrava, Ponad mlyn, Chvíští vrch, Galagoš, Za Hrbom, Zeliarské, Pri topoľoch, Nad suchými lúkami, Cerka, Jelšovo, Prídelové vrchy, Močiar, Brezina, Na sedem chotári, Mlynarov kút, Pri kaplnke, Veľké zeme, Hrušiny, Dolné lúky, Skalica, Vlčia jama, Gašparka, Kopané, Strieborný járok, Záhumnie, Kalitka, Gajdošov trň, Pod brašnou, Ponad kopané, Hornie pole, Kopane, Nad Konopiskami, Dedinský járok, Horné lúky, Dubkovisko, Dolnie pole, Mäkušina, Skala, Na sedem chotárov, Cierťaž, Piesky, Suché lúky, Rovina, Spodný Hrb, Vrchý Hrb, Borievková stráň, Kostolné, Travnatá dolina, Pustý vrch, Strieborná, Okrúhla bučina, Bažantnica, Zverin, Step, Tekovský močiar, Dubový vrch, Kúpna hora, Panské pole, Kuchárovo

Miesto, okres Lučenec:, 8 z 17

Pri závore, Pod cerinou, Šalovica, Horárova lúka, Pod Halierom, Želiarske zeme, Gutianka, Samotrč, Obora, Nad kačincom, Irecká dolina, Bahletka, Gelinovské lúky, Árenda, Čierťaž, Kúty, Teplý brod, Jazarce, Novina, Mlynský breh, Nad hlbokou jamou, Klin, Dolná pastva, Krajčírsky klin, Mojžišov vrch, Sušená strana, Táliky, Nad lúkami, Veľký otrok, Za Dolným Žiarom, Do mláky, Šuľková, Priekopa, Nad potokom, Uhliarsko, Makovce, Sadenec, Viničný vrch, Malá Lipina, Fiľok, Halierske lúky, Pod záhradou, Dolinky, Viešťanská cesta, Pri studenej studni, Dolné lúky, Obecná lúka, Kružina, Nad humnom, Potočina, Rakyta, Miklanovo, Ihračka, Horná Kopaň, Pod jelšovín, Krajný hon, Poľana, Redník, Zičovské lúky, Danišová

Miesto, okres Lučenec:, 9 z 17

Tabákovka, Blčák, Hnojné, Dolná Baba, Gelienka, Za stanicou, Remete, Pod železnicou, Prostredný vŕšok, Halier, Dražkovské lúky, Valach, Kratiny, Medvedie, Čierťaž, Starý háj, Dedrahovica, Samota, Hliniská, Pri Lučeneckej ceste, Hliniská, Pustá viničná dolina, Za Halierom, Úvratina, Hrušťovec, Horné pole, Veterné, Markušky, Údol, Malá dolina, Do vršku, Nad Chrobačou studňou, Farkaška, Horné lúky, Smradľavá studňa, Ortáš, Horné dielnice, Na Hrabia, Nad hradskou, Hríbeník, Jablona, Koncov vrch, Pod Močiarom, Lašanka, Kalište, Prostredné pole, Ľubetník, Lazy, Cez hrb, Ostrôžka, Horné záhumnia, Prostredný hon, Malý Hargič, Egreskt, Za Horným Žiarom, Tomanovo, Driena, Dražkovské zeme, Za Hrbom, Ostrôšky

Miesto, okres Lučenec:, 10 z 17

Za vežou, Na Žiari, Balážová jama, Panská lúka, Ráčanka, Maczkos, Zičovská hora, Horné lúky, Pred Arménskou, Kopanica, Bazanské hrdlo, Nad pasekou, Maza, Hlininy, Surdok, Veľká lúka, Horná pastva, Dolné Makovce, Hustý porast, Dlhý diel, Pereš, Dolné lúky, Hŕbok, Suchá, Kopanice, Finčovská jamka, Pod Perešom, Trstená studňa, Čierna voda, Pod priehonom, Pod mlynom, Háj, Pri Ratčanskej studni, Skalica, Srvášna, Dlhá úboč, Tenký, Vysoká, Medzi mlynskou cestou, Štrk, Obecná zem, Senný kopec, Od chotára, Konopiská, Drahovo, Dolná Kopaň, Tomášovce-žiaruvzdorné íly, Sihľa, Pohanský vrch, Kruh, Uhlisko, Pusté lazy, Hrkyňa, Sihoť, Vyzrik, Salajka, Dolina pri Vavrincovej studni, Priečno, Polianka, Horné Fafáky

Miesto, okres Lučenec:, 11 z 17

Pavlova jama, Bukové lúky, Pri strážnom domku, Vtáčnik, Trávnik, Čerťaz, Orechová stráň, Baľovka, Strážska dolina, Konopiská, Pod hradskou, Horné lúky, Srvášna studňa, Človečia hlava, Do Lipiny, Konopiská, Zdola hája, Dolné záhumnia, Studená voda, Pod Dielim, Gašparka, Za Brezinkou, Slané blato, Dolina, Čistiny, Zičovské zeme, Medzi dolinkami, Orlov buk, Miklianovský vŕšok, Suchá Dolinka, Rudica, Hŕbok, hradská Zvolen - Lučenec, Boc, Solisko, Kondoroš, Hustý vŕšok, Breziny, Valavno, Petianovo, Vyše Hargiča, Piešťský hrot, U Menúšov, Klinovské Úslnie, Seč, Úslnie, Pri fare, Senné Úslnie, Kopaň, Breziny, Jazvina, Pod horou, Za železnicou, Vrch Strážsko, Pod Muľadskou cestou, Horné lúky, Vnútorný, Hŕbok, Za vrškom, Podhradskou

Miesto, okres Lučenec:, 12 z 17

Pod Vinnou horou, Vraní vrch, Polianka, Vlčkovo, Dlhá úboč, Pod chodníkom, Psota, Kraj, Dukátka, Bezinka, Tisovník, Banč, Široké prielohy, Sad, Magnezitový lom, Veľká lúka, Roveň, Pálenica, Kaderinský jarok, Bercová, Miklianovo, Konečné, Tichý vrch, Posa, Hrabina, Malý Chudáč, Spáleniská, Finčovský vŕšok, Lasty, Dielnica, Rechtorovská, Tisová, Vlčia jama, Kostolec, Nártie, Veľká lúka, Horné Šupovo, Nad železnicou, Za krivú zem, Lazy, Konopnisko, Hošák, Sysľov vŕšok, Háj, Pod javor, Vlnitý hon, Veľká šírina, Úvrate, Veľké Lukovište, Želiarska lúka, Chabina, Červená hora, Pastva, Pod kozkou, Veľký les, Košiare, Červenica, Nartia, Urbársky pasienok, Pod chrastím

Miesto, okres Lučenec:, 13 z 17

Chrasti, Kútka, Kálayho dolina, Pod Kiaviliou, Somorovo, Stanova dolinka, Kopanice, Hrozinov Laz, Nad škôlkou, Pažiť, Veľký Chudáč, Široký buk, Rakovec, Veľké pole, Konská, Za Mikino, Antonov Laz, Žliabky, Činčiná, Kanada, Nad Lučenskou cestou, Čemanka, Raveň, Batiná, Dlhé hony, Záložňa, Ku šťavici, Vrchné jamky, Za Brehom, Majorka, Breh, Rúbanisko, Na jame, Dechtenica, Mladý háj, Pri Cerine, Pri Trstenej studni, Staré vinice, Pančiná, Horný závoz, Píla, Velká lúka, Obecná lúka, Vrch, Ďalogov vŕšok, Macov vrch, Uderinky, Pánbochovo, Bogova, Pod Laste, Strunáčka, K náhradným lúkam, Rakytie, Cerina, Sebenina, Pavlová, Brezinka, Makovisko, Filipová lúka, Do kostolca

Miesto, okres Lučenec:, 14 z 17

Rybník, Roviny, Jarčanisko, Uhlisko, Repisko, Krivé zeme, Košariská, Dolný Závoz, Dolná Brezina, Smrček, Bazany, Kopane, Okrúhla lúka, Suche tale, Dúborovo, Zhora Močiara, Pod dlhú, Dúbä, Nad Baničným, Želiarky, Na vrch, Počúvadlo, Kozí chrbát, Repnisko, Na Skalku, Chotár, Brezie, Pri lieskovej studni, Murárka, Stará Maša, Saské, Topoľ, Remanencie, Roveň, Driečne lúky, Hlinište, Funduše, Treskovka, Orságová, Syslí bok, Kríže, Pod Klin, Nad záhradami, Za Ohrady, Holý vŕšok, Rúbanisko, Do Koštova, Kontroška, Mäsiarka, Upávča, Na vlky, Pod Hájom, Vlčia studňa, Malá Stránička, Diuslaviny, Na široku, Dolné lúky, Hora, Močiar, Uhlisko

Miesto, okres Lučenec:, 15 z 17

Roveň, Vrece, Kohútová, Kiavilia, Za Osadou, Za Holým vrchom, Široká, Močiar, Jazarce, Nad stanicou, Miklianovo, Hlboké, Beháň, Kratiny, Pod Chabinu, Maša, Vinica, Konopnice, Za bralo, Brezina, Viničky, Sviniarka, Velička, Záhumnia, Žabica, Za dielec, Nad Púť, Šafy, Žiar, Kopaň, Krížny vrch, Zhora mlyna, Nad humnami, Kúty, Krivá zem, Vysoký, Stráňa, Madačka, Majerské, Makovisko, Benčovka, Vrch Ozdínsko, Velicka, Jačmeniská, Haličsk cesta, Močidlá, Rieka, Kapitánske údolie, Peťkova záhrada, Za vrchom, Dolina, Na vrchu, Karanč, Koštov, Zelenačka, Dolina, Holý vrch, Na pažítke, K Cerine, Cibrianka

Miesto, okres Lučenec:, 16 z 17

Zhony, Nad Pažiť, Pod Pieskom, Tiasovo, Monárová samota, Sobotka, Vinná Hora, Ponad Krivé zeme, Tri kamene, Roven, Paľkova stráň, Kút, Lopaty, Repiská, Kapustnisko, Kopaň, Bencovo, Štvrtocká dolina, Miklošov, Piesok, Capáš, Chrastie, Pod Bukovinou, Húšťavka, Vinice, Nad smradľavou studňou, Pri chodníku do Kováč, Bukovina, Vrch, Malý kút, Vrkoce, Pod horou, Pokorného samota, Pasovisko, Veľký pozemok, Medzi Lazami, Cinopeľ, Do hája, Klinovská stráň, Jelšovie, Na dielec, Zadok Cinopeľ, Handrová, Malé Lukovište, Za Frcovcami, Čachovka, Do doliny, Horná Brezina, Konopnice, Za lipinkou, Kohútka, Nad hušťavkou, Dobošová, Mazanská stráň, Cez Kňazovú, Dolina, Petiho lúka, Petraška, Baničné, Pod Stráničkou

Miesto, okres Lučenec:, 17 z 17

Stupník, Bukovina, Dolné Šupovo, Ostredok, Diel, Mikino, Stránička, Rubaň, Za vysokým, Pod Húšťavkou, Dolná hora, Pod Strehovskou cestou, Veľký most, Dielec, Piešť, Ohrady, Martišova dolinka, Studenovo, Kapustnice, Valiská, Halajovci, Pod Gubovou, Hora, Šofranica, Veľká Lipina, Pod dubami, Medzi studničky, Dolniansko, Čierťaž, Na haličskú cestu, Čurkotka, Kút, Miklošovo, Chvost, Godov vŕšok, Okolo Štepnice, Pri tomášovskom chotári, Jakubová, Kopané, Brezina

miesto inde

Mikroregión Novohradské podzámčie (349x), Mikroregión Pri Velických jazerách (305x), Mikroregión Obručná (174x), Ábelová (153x), Ľuboreč (147x), Mikroregión Javor (138x), Mikroregión Pod Bučeňom (121x), Veľká nad Ipľom (95x), Nedelište (95x), Trenč (88x), Lučenec (86x), Stará Halič (75x), Tomášovce (73x), Halič (69x), Kotmanová (68x), Trebeľovce (57x), Lentvora (55x), Pinciná (55x), Podrečany (48x), Budiná (47x), Nitra nad Ipľom (45x), Lipovany (42x), Dobroč (40x), Čamovce (40x), Radzovce (39x), Šíd (39x), Panické Dravce (38x), Madačka (37x), Rapovce (37x), Boľkovce (36x)
miesto v Mikroregión Novohradské podzámčie
miesto v Mikroregión Pri Velických jazerách
miesto v Mikroregión Obručná

Podobné, okres Lučenec:

2122x turistika, 1829x miesto, 141x orientačný bod, 61x turistické informácie, 18x poľovnícky posed, 14x orientačná mapa, 13x studňa, 13x strom, 12x prístrešok, altánok, 5x miesto na piknik, 5x chranený strom, 5x atrakcia, 3x ZOO, 3x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Lučenec

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-lucenec.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.